Организовање екскурзија и наставе у природи за  школску 2017/2018.годину.