Основна школа "Ћеле кула" Ниш објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке услуга извођења екскурзија ученика од 1. до 8. разреда и наставе у природи ученика 1. до 4. разреда, ЈН бр. 1.2.2. за 2016. годину. Позив за подношење понуда и конкурсну документацију можете пронаћи у прилогу.