Акти школе

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања 2015/16.

Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања


Закони и подзаконски акти

Закон о основама система образовања и васпитања

Извод из ЗОСОВ

 


Јавне набавке

Извођење екскурзије ученика од 1. до 8. разреда и наставе у природи ученика од 1. до 4. разреда ОШ "Ћеле кула" у Нишу 2015/16.

 

Јавна набавка за подове и подне облоге

 

 

Извођење екскурзије ученика од 1. до 8. разреда и наставе у природи ученика од 1. до 4. разреда ОШ "Ћеле кула" у Нишу 2017/18.

 

 

 План јавних набавки


Остало