Руководство и администрација

 
Име и презиме Радно место
 Даниела Николић  Директор
 Весна Ђорђевић  Педагог
 Александра Атанасковић  Секретар
 Биљана Јовановић  Шеф рачуноводства
 Драган Гаћиновић  Административни радник

 

 

Наставници разредне наставе

 
Име и презиме  Разред и одељење 
   I1
   I2
   I3
   II1
   II2
   II3
   III1
   III2
   IV1
   IV2
   
   

 

 

 

Наставници предметне наставе

 
Име и презиме   РС Разред и одељење  Предмет
       
       
       

 

Помоћни радници

 
Име и презиме Радно место