Наша школа је од школске 2019/20. године званично ушла у пројекат Министарства просвете чији је главни циљ пружање додатне образовноваспитне подршке у учењу и развоју ученика кроз различите моделе обогаћеног једносменског рада. Формиран је Тим наставника који ће изводити активности у поподневној смени, након редовне наставе. Активности су пажљиво биране у складу са потребама и узрастом ученика. Тежило се ка томе да активности буду занимљиве ученицима, а пре свега да користе њиховом развоју, да учине да што квалитетније проведу своје слободно време, сколне се од штетних утицаја данашњице, да безбедно одрастају и да се више друже и боље упознају.
Активности су усмерене на
правилан физички и ментални развој деце, правилну исхрану, развијање уметности и стваралаштва, очување животне средине, подршку развоју личности детета, подршку у изучавању појединих предмета и слично. Школска 2021/22 година почиње са редовним активностима упркос пандемији изазване вирусом совид 19. Са тим у вези, у складу са препорукама, за сада се креће са активностима из ОЈР, организоваће се тимски и радионичарски рад који се подразумева приликом извођења ваннаставних активности. Пратиће се пандемиска ситуација и у складу са њом одржавати или одлагати активности.

Активности у школској 2022/23. години:

  • Спорт и здравствено васпитање – тенис
  • Спорт и здравствено васпитање – одбојка
  • Подстицање укупног личног и социјалног развоја ученика – „Једна школа, велико срце“
  • Фото-видео секција за подстицање креативности
  • Основе програмирања – Микробит