Наставници разредне наставе у школи су:

Име и презиме Разред и одељење
Драгана Марковић 1/1
Мирослав Савић 1/2
Анита Богдановић 2/1
Јасмина Гроздановић 2/2
Јелена Стојановић 2/3
Љиљана Марковић 3/1
Маја Јоцић 3/2
Мирјана Василев 4/1
Виолета Милићевић 4/2
Драган Митровић Продужени боравак
Ивана Николић Продужени боравак
Јована Пешић Припремна предшколска група

Наставници предметне наставе у школи су:

Име и презиме Разред и одељење Предмет
Ирена Златковић 6/1, 6/2 Српски језик и књижевност
Марина Николић 5/1 5/1, 5/2, 7/1, 7/2 Српски језик и књижевност
Сандра Динић Раденковић 8/1 5/3, 8/1, 8/2 Српски језик и књижевност
Милена Радосављевић 8/2 од 5. до 8. разреда Енглески језик
Миљана Павловић 5/2 5/1, 5/2, 7/1, 7/2 Немачки језик
Оливера Младеновић 5/3 5/3//од 1. до 4. разреда Немачки језик// енглески језик
Сања Ђорђевић 6/1, 6/2, 8/1, 8/2 Немачки језик
Сузана Иванчевић Стаменковић од 5. до 8. разреда Ликовна култура
Марија Петровић 6/1 од 5. до 8. разреда Музичка култура, хор
Марија Илић 5/3, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2 Историја
Иван Илић 5/1, 5/2 Историја
Војкан Бојовић 5/1, 5/2, 6/1, 6/2 Географија
Наташа Меденица 7/1, 7/2, 8/1, 8/2 Географија
Марија Милетић 5/3 Географија
Миодраг Петровић од 6. до 8. разреда// 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2,  8/1, 8/2 Физика//информатика и рачунарство
Вукадин Крстић 5/1, 5/2, 5/3 Математика
Драгана Милошевић 7/1 6/1, 6/2, 7/1, 7/2 Математика
Милена Стојановић 8/1, 8/2 Математика
Драгана Жикић 6/2 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2 Биологија
Зорица Ђурић 5/1, 7/1, 7/2 Биологија
Катица Николић 7/1, 7/2 Хемија
Маја Михајловић 8/1, 8/2 Хемија
Марин Станковић од 5. до 8. разреда// 5/3 ТиТ//информатика и рачунарство
Татјана Јандрић 7/1 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2 Физичко и здравствено васпитање
Нела Стојановић 8/1, 8/2 Физичко и здравствено васпитање
Ненад Тројановић од 1. до 8. разреда Веронаука
Маја Ђорђевић од 6. до 8. разреда Грађанско васпитање