У нашој школи велики значај се придаје ваннаставним активностима и раду секција. Подстичу се и развијају интересовање, радозналост, самосталност и стваралачки однос ван оквира редовне наставе.

Додатним радом из појединих предмета обухватају се ученици који постижу изузетне резултате у савладавању програма, они који показују интересовања и они који су талентовани за одређене области и предмете.

Допунском наставом обухватају се ученици који који показују тешкоће у савладавању програмских садржаја из појединих предмета.

Припремном наставом обухватају се ученици осмог разреда који се припремају за полагање завршног испита.

Кроз секције ученици исказују своју креативност, интересовања и способности.

Од првог до четвртог разреда школа организује следеће секције:

 • математичка секција
 • ликовна секција
 • драмско-рецитаторска секција
 • шаховска секција.

Од петог до осмог разреда организују се следеће секције:

 • драмско-рецитаторска секција
 • новинарско-литерарна секција
 • историјска секција
 • биолошка секција
 • одбојкашка секција
 • кошаркашка секција
 • фудбалска секција
 • тенис
 • програмерска секција
 • фото-видео секција
 • музичка секција.