Запослени на одржавању и обезбеђењу школског простора:

Име и презиме Радно место
Владимир Динић Домар
Драгана Анђелковић Помоћни радник
Марија Динић Помоћни радник
Татјана Јанковић Помоћни радник
Саша Николић Помоћни радник
Марија Николић Помоћни радник
Биљана Николић Помоћни радник
Соња Ранђеловић Помоћни радник
Милијана Стојановић Помоћни радник