Данас је у нашој школи одржано школско такмичење у рецитовању. Због епидемиолошке ситуације и смерница добијених од организатора виших нивоа такмичења, школска смотра је одржана онлајн.

Критеријуми по којима је стручна комисија вредновала рецитаторе јединствени су за све нивое такмичења и све узрасте:

       1. ИЗБОР ПЕСМЕ

          – Примереност песме узрасту и полу рецитатора

  1. ДИКЦИЈА

          – Чист и правилан изговор гласова српског језика

          – Стандардна акцентуација

          – Јасно изговарање речи, правилно дисање

  1. ОСТВАРИВАЊЕ МИСАОНО-ЕМОТИВНИХ САДРЖАЈА ПЕСМЕ, ИЗРАЖАЈНОСТ
  2. ПРИРОДНОСТ КАЗИВАЊА

          – Уношење елемената глуме (геста и покрета) у рецитаторски наступ није допуштено

          – Паузе, темпо, гласност, интензитет и интонација

  1. СУГЕСТИВНОСТ КАЗИВАЊА

Стручна комисија прегледала је снимке свих учесника такмичења и једногласно донела одлуку о пласману:

  1. место – „Љубавна песма“, Милован Данојлић,

           рецитатор Дуња Пекић, одељење III2

  1. место – „Усне“, Мирослав Антић,

           рецитатор Сања Савић, одељење VII2

  1. место – „Шта је отац“, Драган Лукић,

           рецитатор Дуња Владимировић, одељење III1

  1. место – „Пролеће“, Воја Царић

           рецитатор Дуња Иванов, одељење I1

Честитамо победницима школске смотре у рецитовању и њиховним учитељима и наставницима, менторима. Осталима се захваљујемо на учешћу.

                У Нишу,                                                                 Стручна комисија:

  1. 4. 2021. године                                                Сандра Динић Раденовић

                                                                                           Милена Радосављевић

                                                                                                Ирена Златковић