Администрацију школе воде:

Александра Катанић, секретар

Биљана Јовановић, шеф рачуноводства

Драган Гаћиновић, благајник