Администрацију школе воде:

Александра Атанацковић, секретар

Биљана Јовановић, шеф рачуноводства

Драган Гаћиновић, благајник