У нашој школи настава се одвија у периоду од 8.00 до 14.00 часова, у једној смени.

Бесплатни продужени боравак ради до 11.00 до 16.00 часова.

Часови допунске, додатне наставе, секције и изборни предмети реализују се после часова редовне наставе.

Ученици од првог разреда уче енглески језик, а од петог разреда и немачки језик.

Од првог до осмог разреда ученици похађају веронауку или грађанско васпитање као изборне предмете.

Посебну пажњу посвећујемо спорту и физичкој активности.

Настава се одвија у кабинетима опремљеним савременом рачунарском опремом, а добро опремељени информатички кабинет омогућава квалитетнију наставу не само информатике него и коришћење информационих технологија и у настави других предмета.

У другом, трећем и четвртом разреду ученици похађају следеће изборне предмете:

  • Народна традиција
  • Од играчке до рачунара
  • Чувари природе
  • Руке у тесту – откривање света.

У току године ученици похађају само један од понуђених предмета.

Од петог до осмог разреда похађају следеће изборне предмете:

  • Цртање, сликање, вајање
  • Свакодневни живот у прошлости
  • Хор и оркестар
  • Изабрани спорт – одбојка, кошарка и гимнастика.

У току године ученици похађају само један од понуђених изборних предмета.

Анкетирање ученика за избор предмета се врши крајем текуће школске године за наредну школску годину.