Наша школа је од школске 2019/20. године укључена у пилот пројекат Министарства просвете чији је главни циљ пружање додатне образовно-васпитне подршке у учењу и развоју ученика кроз различите моделе обогаћеног једносменског рада.

Након извршеног анкетирања ученика за понуђене активности, а све у складу са њиховим интересовањима, распоред одржавања активности је следећи: Распоред активности за обогаћен једносменски рад.

План укупних активности можете погледати овде.