Стручни сарадници у ОШ Ћеле-кула су:

Весна Ђорђевић, педагог

Ирена Златковић, библиотекар