Основна школа „Ћеле-кула“

Ул. Радних бригада 28,
18000 Ниш, општина Медијана

018/232-979, 533-017