Због ситуације изазване заразном болешћу COVID 19, школа организује преподневну наставу за ученике од првог до четвртог разреда, а за ученике од петог до осмог разреда поподневну наставу. Настава се организује према следећој сатници:

Преподневна смена – група А
час сатница понедељак уторак среда четвртак петак
1. 08:00-08:30 српски језик математика српски језик математика српски језик
2. 08:35-09:05 математика српски језик математика српски језик математика
3. 09:20-09:50 СОН/ПИД

дигитал.свет/

прој.наст./изб.пред.

СОН/ПИД енглески језик ЧОС
4. 09:55-10:25 енглески језик

физичко и

здравствено васп.

ГВ/В музичка култ. ликовна култ.
Преподневна смена – група Б
час сатница понедељак уторак среда четвртак петак
1. 10:45-11:15 српски језик математика српски језик математика српски језик
2. 11:20-11:50 математика српски језик математика српски језик математика
3. 12:05-12:35 СОН/ПИД

дигитал.свет/

прој.наст./изб.пред.

СОН/ПИД енглески језик ЧОС
Редни број часа Поподневна смена
1. 13:30-14:00
2. 14:05-14:35
3. 14:40-15:10
Велики одмор 15:10-15:25
4. 15:25-15:55
5. 16:00-16:30
6. 16:35-17:05
7. 17:10-17:40