Запослени на одржавању и обезбеђењу школског простора:

Име и презиме Радно место
Владимир Динић Домар
Анђелка Јовановић Помоћни радник
Јованка Костић Помоћни радник
Љиљана Николић Помоћни радник
Николић Саша Помоћни радник
Николић Биљана Помоћни радник
Динић Марија Помоћни радник
Ранђеловић Соња Помоћни радник