Основна школа „Ћеле-кула“ грађена је из средстава месног самодоприноса, наменски и у етапама. Први део је завршен 1966. године. Потом је 1969. године дограђено још 8 учионица, док је фискултурна сала са делом за продужени боравак направљена 1975. године. У почетку је неколико година била истурено одељење Основне школе „21. мај“, а касније се осамостаљује, од школске 1971/72. године.

Стално повећање броја ученика током година захтевало је да се код неких просторија изврше грађевинске интервенције ради додатног проширења, а просторије боравка су претворене у класичне учионице.

Због проширивања насеља према Дуваништу, осамдесетих година прошлог века, јавила се потреба за изградњом нове школе. Тако је у близини, у насељу Дуваниште, подигнута нова зграда школе, која је школске 1988/1989. године радила као истурено одељење ОШ „Ћеле-кула“. Ученици и радници Основне школе „Ћеле-кула“ тада су се поделили и распоредили у обе школске зграде. Од 1. септембра 1989. године новосаграђена школа је постала самостална, под именом Основна школа „Филип Филиповић, а која је у међувремену променила име и сада се зове Основна школа „Душан Радовић“.

Данас Основна школа „Ћеле-кула“ школа има 352 ученика од првог до осмог разреда.