Наставници разредне наставе у школи су:

Име и презиме Разред и одељење
Александра Манић I-1
Јасмина Гроздановић I-2
Љиљана Марковић II-1
Маја Јоцић II-2
Мирјана Василев III-1
Виолета Милићевић III-2
Драган Митровић IV-1
Мирослав Савић IV-2
Драгана Марковић IV-3
Јелена Стојановић Продужени боравак
Ивана Николић Продужени боравак

Наставници предметне наставе у школи су:

Име и презиме Разред и одељење Предмет
Оливера Рашић V-1 V-1,2

V-1,2 VI-1,2 VII-1,2 VIII-1,2

Математика

Информатика

Ирена С. Здравковић (зам. Јелена Радовановић) V-2 V-1,2 VII-1,2 Српски језик и књижевност
Марина Николић VI-1 VI-1,2 Српски језик и књижевност
Катарина Миладиновић (зам. Снежана Јевтовић) VI-2 II-1,2,3 VI-1,2  VII-1,2 VIII-1,2 Енглески језик
Марија Петровић VII-1 V-1,2 VI-1,2  VII-1,2 VIII-1,2 Музичка култура
Драгана Жикић VII-2 V-1,2 VI-2 VII-1,2 Билогија
Драгана Милошевић VIII-1 VI-1,2  VIII-1,2 Математика
Татјана Јандрић VIII-2 VI-1,2 V-2
VII-1,2
VIII-2,1
Физ. и здр.васп.
Физичко васп.
Изабрани спорт
Ирена Златковић VIII-1,2 Српски језик и књижевност
Милена Радосављевић I-1,2 III-1,2 IV-1,2 V-1,2 Енглески језик
Миљана Павловић VI-1,2 VIII-1,2 Немачки језик
Оливера Младеновић V-1,2 VII-1,2 Немачки језик
Сузана Иванчевић Стаменковић V-1,2 VI-1,2 VII-1,2 VIII-1,2 Ликовна култура
Марија Илић V-1,2 VI-1,2 VII-1,2 VIII-1,2 Историја
Војкан Бојовић V-1,2 VIII-1,2 Географија
Наташа Меденица VI-1,2 VII-1,2 Географија
Миодраг Петровић VI-1,2 VII-1,2 VIII-1,2 Физика
Вукадин Крстић VII-1,2 Математика
Драгана Милошевић VIII-1 Математика
Зорица Ђурић VI-1 VIII-1,2 Биологија
Катица Николић VII-1,2 Хемија
Данијела Стојановић VIII- 1,2 Хемија
Бранислав Бојић V-1,2 V-1,2
VII-1,2 VIII-1,2
ТИТ
ТИО
Иван Димитријевић VII-1,2 Изабрани спорт
Владимир Ристић VIII-1
V-1
Физ. васп.
Физ. и здр.
Марина Ђокић II – VIII Веронаука