Наставници разредне наставе у школи су:

Име и презиме Разред и одељење
Анита Богдановић I-1
Јасмина Гроздановић I-2
Јелена Стојановић I-3
Љиљана Марковић II-1
Маја Јоцић II-2
Мирјана Василев III-1
Виолета Милићевић III-2
Драган Митровић IV-1
Мирослав Савић IV-2
Драгана Марковић IV-3
Ивана Николић Продужени боравак

Наставници предметне наставе у школи су:

Име и презиме Разред и одељење Предмет
Војкан Бојовић V-1,2 VIII-1,2 Географија
Сандра Динић VII-1,2 Српски језик и књижевност
Дамјан Ђорђевић I-1,2,3 II-1,2 III-1,2 IV-1,2,3 V-1,2 VI-1,2 VII-1,2 VIII-1,2 Верска настава
Зорица Ђурић VI-1,2 VIII-1 Биологија
Драгана Жикић V-2 V-1,2 VI-2 VII-1,2 Билогија
Јована Здравковић V-1,2 VI-1,2 VII-1,2 VIII-1,2 Енглески језик
Ирена Златковић V-1,2 Српски језик и књижевност
Сузана Иванчевић Стаменковић V-1,2 VI-1,2 VII-1,2 VIII-1,2 Ликовна култура
Марија Илић V-1,2 VI-1,2 VII-1,2 VIII-1,2 Историја
Татјана Јандрић VI-2 V-1,2 VI-1,2 VII-1
VIII-2
Физ. и здр.васп.
Физичко васп.
Изабрани спорт
Андријана Јанковић V-1,2 VI-1,2 VII-1,2 Грађанско васпитање
Марија Јелић IV-1,2,3 Енглески језик
Ана Крстић VI-1,2 VIII-1,2 Немачки језик
Вукадин Крстић VIII-1,2 Математика
Наталија Лазаревић III-1,2 Енглески језик
Наташа Меденица VII-1,2 VIII-1,2 Географија
Драгана Милошевић VI-1 V-1,2 VI-1,2 Математика
Оливера Младеновић V-1,2 VII-1,2 Немачки језик
Катица Николић VIII-1,2 Хемија
Марина Николић VIII-1 VI-1,2 VIII 1,2 Српски језик и књижевност
Миљана Павловић VIII-2 VI-1,2 VIII-1,2 Немачки језик
Јелена Пејчић VII-2 VIII-2 Физичко и здравствено васпитање
Марија Петровић V-1 V-1,2 VI-1,2 VII-1,2 VIII-1,2 Музичка култура
Миодраг Петровић V-1,2 VI-1,2 VII-1,2 VIII-1,2 Физика Информатика и рачунарство
Милена Радосављевић VII-2 III-1,2 V-1,2 VI-1,2 VII-1,2 VIII-1,2 Енглески језик
Оливера Рашић VII-1 V-1,2
VII-1,2 VIII-1,2
Математика Информатика и рачунарство