Матични број:

Шифра делатности: 852о

Жиро рачун буџетских средстава:

ПИБ: