Наш ученик петог разреда, Младен Златановић је освојио 1. место на Републичком финалу ДЕВЕТЕ МАТЕМАТИЧКЕ ИНТЕРНЕТ ОЛИМПИЈАДЕ.  Такмичење је одржано у „Архимедесу“ у Београду (Музичка школа „Мокрањац“). Младен је у пратњи наставнице Оливере Рашић 2. 12. 2018. године представљао нашу школу и показао своје изузетно знање.

На „Архимедесовом“ сајту су се налазили најпре задаци I кола (укупно 7 задатака), а затим задаци II кола (укупно 5 задатака). Задатке I кола (први, квалификациони ниво) ученици су решавали почевши од 01.11.2018. године, закључно са 13.11.2018. За сваки тачно решени задатак добијао се 1 бод. По истеку времена сумирали су се резултати I кола и Комисија одлучилс који ученици (и са колико бодова) су се квалификовали за II коло олимпијаде (основни ниво). Резултати првог кола су били објављени на сајту „Архимедеса“ 14.11.2018. Одмах затим, следили су задаци II кола (5 задатака), који су се могли решавати закључно са 22.11.2018. За сваки тачно решени задатак добијала су се 2 бода. Резултати другог кола били су објављени на сајту 25.11.2018.

Најуспешнији решаватељи из I и II кола позвани су на Републичко финале (завршна фаза – класично такмичење, писмено – усмена олимпијада).