Извођење екскурзије ученика од 1. до 8. разреда и наставе у природи ученика од 1. до 4. разреда ОШ „Ћеле кула“ у Нишу 2017/18.