Јавна набавка мале вредности ради закључивања оквирног споразума са једним понуђачем за сваку партију.

Обавештење о закљученом уговору 5

Обавештење о закљученом уговору 4

Обавештење о закљученом уговору 3

Обавештење о закљученом уговору 2

Обавештење о закљученом уговору 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Конкурсна документација 2018/19.

Позив за подношење понуда