Међународни дан писмености прославља се 8. септембра свуда у свету. Наша школа је такође обележила овај значајни датум. Изложбу под називом „Прича о писму“ припремиле су наставница историје Марија Илић и наставница српског језика и школски библиотекар Ирена Златковић. У постављању изложбе помогла им је педагог Марија Глигоријевић. Одељење четвртог разреда, учитеља Мирослава Савића, илустровало је детаље из омиљених књига које су недавно читали. Ученици једног разреда писали су писма пријатељима у другом граду.

Овим активностима желели смо да укажемо на значај писмености, образовања и књига. Писменим човеком сматра се онај који уме да чита, пише и рачуна, а данас, у двадесет првом веку, важна је и информатичка, дигитална и медијска писменост, као разумевање и коришћење могућности глобалне информационе мреже, способност примене информационе писмености у дигиталном окружењу и способност разумевања и коришћења порука у свим облицима масовних медија.