Пројекти

Пројекти2018-09-12T16:29:31+02:00

Пројекат „Сарадњом до знања“

12. септембра 2018|

Пројекат „Унапређење квалитета наставе – развој кључних компетенција кроз мултидисциплинарни приступ – Сарадњом до знања“, има за циљ унапређивање наставне праксе и подстицање мотивације за учење кроз интеграцију садржаја из различитих предмета и рад на развоју међупредметних компетенција. Основна намера Пројекта јесте да се кроз тематско планирање и постепену трансформацију [...]