Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

Кроз рад у Парламенту ученици развијају вештине дијалога, толеранције, активног учествовања у доношењу одлука и реализовања сопствених идеја. Ученички парламент доприноси и развоју колективног односа и изградњи партнерства са наставницима, стручним сарадницима , директором и органима школе, као и побољшању атмосфере и живота у школи. Ученички парламент чине по 2 представнка свих одељења 7. и 8. разреда наше школе.

Ученички парламент школске 2020/2021. године чине следећи ученици:

  1. Јована Раденковић, VIII/2-председник
  2. Тара Стошић, VIII/2-заменик председника
  3. Анастасија Николић, VIII/1
  4. Петра Јовановић, VIII/1
  5. Мирјана Јовановић, VII/1
  6. Магдалена Стојиљковић, VII/1
  7. Исидора Богдановић, VII/2
  8. Матеја Цветковић, VII/2

Координатор Ученичког парламента је наставница енглеског језика Милена Радосављевић.