Руководство, администрација и стручни сарадници

Име и презиме Радно место
Даниела Николић Директор
Весна Ђорђевић Педагог
Александра Атанасковић Секретар
Биљана Јовановић Шеф рачуноводства
Драган Гаћиновић Административни радник
Ирена Златковић Библиотекар

Наставници разредне наставе

Име и презиме Разред и одељење
Мирјана Василев I-1
Виолета Милићевић I-2
Драган Митровић II-1
Мирослав Савић II-2
Драгана Марковић II-3
Александра Манић III-1
Јасмина Гроздановић III-2
Љиљана Марковић IV-1
Маја Јоцић IV-2
Јелена Стојановић Продужени боравак
Ивана Николић Продужени боравак

Наставници предметне наставе

Име и презиме Разред и одељење Предмет
Оливера Рашић V-1 V-1,2

V1,2 VI1,2VII1,2VIII1,2

Математика

Информатика

Ирена С. Здравковић (зам. Јелена Радовановић) V-2 V-1,2, VII-1,2 Српски језик и књижевност
Марина Николић VI-1 VI-1,2С Српски језик и књижевност
Катарина Миладиновић (зам. Снежана Јевтовић) VI-2 II-1,2,3, VI-1,2,  VII-1,2, VIII-1,2 Енглески језик
Марија Петровић VII-1 V-1,2, VI-1,2,  VII-1,2, VIII-1,2 Музичка култура
Драгана Жикић VII-2 V-1,2 VI-2, VII-1,2 Билогија
Драгана Милошевић VIII-1 VI-1,2,  VIII-1,2 Математика
Татјана Јандрић VIII-2 VI-1,2 V-2
VII-1,2
VIII-2,1
Физ. и здр.васп.
Физичко васп.
Изабрани спорт
Ирена Златковић VIII-1,2 Српски језик и књижевност
Милена Радосављевић I-1,2 III-1,2 IV-1,2 V-1,2 Енглески језик
Миљана Павловић VI-1,2 VIII-1,2 Немачки језик
Оливера Младеновић V-1,2 VII-1,2, Немачки језик
Сузана Иванчевић Стаменковић V-1,2,VI-1,2,VII-1,2,VIII-1,2 Ликовна култура
Марија Илић V-1,2,VI-1,2,VII-1,2,VIII-1,2 Историја
Војкан Бојовић V-1,2 VIII-1,2 Географија
Наташа Меденица VI-1,2 VII-1,2 Географија
Миодраг Петровић VI-1,2,VII-1,2,VIII-1,2 Физика
Вукадин Крстић VII-1,2 Математика
Драгана Милошевић VIII-1 Математика
Зорица Ђурић VI-1 VIII-1,2 Биологија
Катица Николић VII-1,2 Хемија
Данијела Стојановић VIII- 1,2 Хемија
Бранислав Бојић V-1,2 V-1,2
VII-1,2 VIII-1,2
ТИТ
ТИО
Иван Димитријевић VII-1,2 Изабрани спорт
Владимир Ристић VIII-1
V-1,
Физ. васп.
Физ. и здр.
Марина Ђокић II – VIII Веронаука

Помоћни радници

Име и презиме Радно место
Владимир Динић Домар
Анђелка Јовановић Помоћни радник
Јованка Костић Помоћни радник
Љиљана Николић Помоћни радник
Николић Саша Помоћни радник
Николић Биљана Помоћни радник
Динић Марија Помоћни радник
Ранђеловић Соња Помоћни радник